For pasienten

Sentralt i Oslo, rett ved Slottet og ved siden av Nobelinstituttet og Slottet
 
Tannlege er en yrkestittel som i Norge er beskyttet og forbeholdt autoriserte utøvere som har studert odontologi og har fått lisens for å kunne behandle tenner og sykdommer i tannkjøttet, i tillegg til resten av munnen. Autorisasjon og lisens som tannlege gis av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Pr. 3. januar 2006 var det 6 131 personer med autorisasjon eller lisens som tannlege i Norge.

Tannleger arbeider i den offentlige tannhelsetjenesten eller driver privat praksis. Det er fylkeskommunen som administrerer virksomheten.

Utdannelsen tar fem år ved de odontologiske fakultene ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

Protetikk (også kjent som oral protetikk eller protetisk tannbehandling) er en av spesialitetene godkjent av Norsk tannlegeforening. Oral protetikk, er en spesialist utdannelse som diagnostiserer, behandlingsplanlegger, rehabiliterer og ivaretar den orale funksjon, komfort samt estetikk til pasienter. Kliniske tilstander assosiert ved manglende eller ødelagte tenner og/eller oralt vev , behandles av protetikeren ved bruk av biokompatible kunstige erstatninger. En protetiker er en tannlege som er spesialist i oral protetikk, spesialist i estetisk og rekonstruktiv tannbehandling . Protetikeren restaurerer orale funksjoner ved hjelp av faste og avtakbare proteser. Behandlings planlegging og restaurering ved hjelp implantater, temporomandibulær dysfunksjon og rehabilitering av okklusjon med proteser, kroner og broer hører med i protetikken.