Porselensfyllinger


Begrepene dental Inlays og Onlays er engelske ord for ”innlegg” og ”overlegg”. Et innlegg (inlay) anvendes når man skal reparere mindre skader i tennene og et overlegg (onlay) ved større skader. Hvis en tann ikke er så skadet, men mer enn at amalgamen bare kan skiftes ut med en plastfylling så kan man fremstille et inlay. Hvis siden av tannen også er skadet, men da ikke så mye at det er tale om en tannkrone, så kan et onlay fremstilles. Inlays og onlays kalles også for porselensfyllinger eller porselensinnlegg i vår dagligtale.

Litt forenklet kan man beskrive inlays og onlays som ”delkroner”, som anvendes hvis det finnes nok frisk emalje igjen på en tann for at det skal verdt å spare en del tannsubstans istedenfor å sette inn en helt ny kunstig tannkrone.

Innleggene kan sammenlignes med en liten puslebit som skreddersys, tilpasses og limes fast på den gjenværende emaljen for å gjenopprette tannstyrke og holdbarhet. Innleggene tilvirkes normalt av porselen eller gull.

Hva er forskjellen på en porselensfylling og en vanlig fylling?
Den viktigste forskjellen på en porselensfylling og en vanlig plastfylling (komposittfylling) er at en porselensfylling anvendes for større utfyllinger/hull og plastfyllinger for små. Porselensfyllingene er sterkere, har bedre holdbarhet, ser bedre ut og gir en bedre forbindelse mellom tannen og porselenet enn en vanlig plastfylling.

Fyllingens styrke og holdbarhet i kombinasjon med moderne lim gjør dem til et bra alternativ når vanlig plastfylling ikke er tilstrekkelig samtidig som den ikke kan motivere valget med å bytte hele tannkronen.