Krone / Bro

Krone må lages dersom så mye av tannen er ødelagt at det ikke lar seg gjøre å lage en porselensfylling. Dersom tannen er rotfylt, og feste for en krone er dårlig, kan det være aktuelt å sette en stift opp i rotkanalen. 

En bro kan lages dersom en eller flere tenner er gått tapt. Dette kan være en rimeligere måte å erstatte tapte tenner på enn å sette inn implantater. 

En bro er en fast tannerstatning og kan ikke tas ut.