Implantater


Et implantat er som regel en titanskrue som settes ned i kjevebenet til erstatning for en tapt tann. På denne skruen festes en krone/tann.