Bittskinner


Svært mange mennesker får skader på tennene fordi de ”gnisser/presser” tenner. Dette foregår særlig i søvne og ofte uten at pasienten selv er klar over det. For mange av disse pasientene vil det være nødvendig å få tilpasset en bittskinne som skal beskytte tennene mot slitasje. 


Vi har i dag et utall av forskjellig type skinner. Noen typer bittskinner beskytter kun tennene, mens andre også har til hensikt å hjelpe pasienter som også har muskelplager og hodepine.